Menu:
Projekční, expertní a inženýrská činnost » Nabídka činností
Odkazy:
Nabízené činnosti
Od roku 1992 do roku 2006 zpracovala firma Petr Sklenička - LARECO, na kterou Centrum pro krajinu s.r.o. navazuje, celkem 390 studií, projektů, generelů a jiných typů plánovací dokumentace, a přes 230 expertních posudků. Společnost Centrum pro krajinu s.r.o. na tuto práci úzce navazuje. Základní projekční tým zůstává téměř totožný pod vedením Doc. Ing. Petra Skleničky, CSc., který byl hlavním projektantem u cca 95 % všech zmíněných projektů.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
 • KPÚ
 • JPÚ
 • studie území dotčených investičním záměrem (např. plánovanou dálnicí)
ÚSES
 • generely
 • plány
 • realizační projekty
KRAJINNÝ RÁZ
 • hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
 • zpracování elaborátů preventivního hodnocení krajinného rázu
 • specializace na hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz (v roce 2007 již zpracováno hodnocení 325 VE)
OSTATNÍ KRAJINNÉ STUDIE A PLÁNY
 • koncepce ochrany přírody a krajiny
 • studie rekultivací
 • krajinné plány
 • vegetační úpravy liniových staveb
VIZUALIZACE (SKICY I POČÍTAČOVÁ)
 • vizualizace krajinotvorných opatření
 • vizualizace investičních záměrů v rámci hodnocení vlivu na krajinný ráz
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.