Menu:
Projekční, expertní a inženýrská činnost » Reference
Odkazy:
Krajinný ráz
Předmětem hodnocení vlivů investičních záměrů na krajinný ráz ve smyslu § 12, zákona č. 114/92 Sb. byly především:
  • Větrné elektrárny (do roku 2007 vyhodnoceno 325 VE, z toho 11 v USA, největší akce „Větrný park Chomutov“)
  • IV. rychlostní železniční koridor
  • Dálnice D3, D11 (6 samostatných úseků)
  • Telekomunikační věže (do roku 2007 vyhodnoceno 32 věží mobilních operátorů)
  • Povrchový lom (např. Babice u Pyšel)
  • Komerční a výrobní areály, zemědělské farmy, změny územních plánů, billboardy, tobogán a další.
Preventivní studie hodnocení krajinného rázu (příklady):
  • Revize přírodních parků Plzeňského kraje na základě krajinářského hodnocení území (projekt pro Plzeňský kraj).
  • Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren a dalších vertikálních staveb na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku z hlediska ochrany přírody a krajiny (projekt pro Liberecký kraj).
  • Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na vybraných územích Plzeňského kraje z hlediska ochrany přírody a krajiny (projekt pro Plzeňský kraj).
  • Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu – tvorba metodického postupu (KUKR, projekt s FA ČVUT).
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.