Menu:
Projekční, expertní a inženýrská činnost » Reference
Odkazy:
Pozemkové úpravy
Projekty JPÚ a KPÚ
Do současné doby byly zpracovány a zapsány pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv ve čtyřech k.ú. v okresech Rakovník, Praha západ, Děčín, Česká Lípa. Aktuálně jsou rozpracovány komplexní pozemkové úpravy v 1 katastrálním území. Jednoduché pozemkové úpravy byly řešeny v 12 katastrálních územích v okresech Rakovník, Praha západ, Děčín. Firma zpracovává pouze projekční část KPÚ, v případě části geodetické spolupracuje s několika geodetickými firmami formou subdodávek.
Studie PÚ v územích dotčených liniovou stavbou
Do roku 2007 bylo zpracováno 9 samostatných studií pro k. ú. dotčená především podél dálnice D3 v okresech Tábor, České Budějovice a Český Krumlov, JV část Pražského rychlostního silničního okruhu, IV. rychlostního železničního koridoru atd.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.