Menu:
Projekční, expertní a inženýrská činnost » Reference
Odkazy:
Územní systém ekologické stability
generely ÚSES
Mezi roky 1993 - 2007 firma Petr Sklenička - LARECO, na kterou Centrum pro krajinu s.r.o. navazuje, vyhotovila 80 samostatných generelů místních ÚSES. Celková výměra řešeného území činí cca 180 000 ha. Generely byly zpracovány zejména v okresech Rakovník, Louny, Praha západ, Česká Lípa, Děčín, Liberec, Jablonec n. N., Domažlice, Tachov, Benešov. Z počátku byla grafika prováděna formou barevného soutisku do originálů základních map 1 : 10 000, resp. SMO 1 : 5 000, posléze tuto techniku doplnila barevná kopie (podle požadavků RŽP). V současné době jsou mapové výstupy realizovány digitálně, velkoplošným barevným tiskem.
plány ÚSES
Plány ÚSES byly řešeny až v druhé polovině devadesátých let. Celkově bylo zpracováno 34 samostatných plánů, převážně pro jednotlivá katastrální území. Mapové výstupy byly prezentovány v digitální podobě a ve formě barevných velkoplošných tisků.
projekty ÚSES
Počet realizačních projektů činil do roku 2007 osmnáct. Většina projektů je v současné době realizována, čtyři projekty jsou ve fázi přípravy k realizaci.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.