Menu:
Nakladatelství a vydavatelství » Ukázky publikací
Odkazy:
Přehled vybraných publikací
Sborník z konference: „Ochrana krajinného rázu 2006“, 190 stran, ISBN 80-903206-7-8
Prezentační brožura: „Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji“, 92 stran, ISBN 80-903206-4-3
Metodika: I. Vorel et al. Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. 22 stran ISBN 80-903206-3-5.
Skripta: J. Pivec. Přehled internetových informačních zdrojů v oboru meteorologie. 123 stran. ISBN 80-903206-5-19
Kniha: P. Sklenička. Základy krajinného plánování. 321 stran. ISBN 80-903206-1-9 (druhé vydání)
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.