Menu:
Výzkum » Osobní stránky
Odkazy:
Osobní stránka
Česky       English
Doc. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Kontakty:
Centrum pro krajinu s.r.o.
Ke Staré návsi 226/1
251 01 Říčany
Tel.: 776 323 824
Tel., fax: 323 602 948
E-mail: info@centrumprokrajinu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta lesnická a environmentální
Katedra biotechnických úprav krajiny
Kamýcká 129
165 21 Praha 6
Tel.: 224 382 130
Fax: 220 922 252
E-mail: sklenicka@fzp.czu.cz
Zaměření:
Výzkum, výuka, projektování a expertní činnost na poli krajinného plánování, se zaměřením na krajinnou ekologii a architekturu, především na problematiku změn krajinné struktury, okrajového efektu a ochrany estetických hodnot krajiny.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.