Menu:
Výzkum » Předměty výzkumu
Odkazy:
Vliv větrných elektráren na krajinný ráz, výzkum vizuálních preferencí obyvatel
Větrné elektrárny jsou fenoménem, který dnes rozhoduje o zásadní změně charakteru české krajiny. O nejednoznačném pohledu na ně svědčí mimo jiné i postoj odborné veřejnosti a tzv. ekologických iniciativ, které patrně nikdy nebyly více vnitřně rozpolceny. Důvod je zřejmý. Na jedné misce vah leží energie významného obnovitelného zdroje, na misce druhé pak některé ekologické, ale především estetické kvality krajiny. V současné době se plánované větrné elektrárny v Česku dají počítat minimálně na stovky.

Možnost umístění větrných elektráren musí být vždy zkoumána ve vztahu k typu krajiny a k jejím estetickým, přírodním, kulturním i historickým charakteristikám. Existují krajiny, které jejich výstavbou a provozem utrpí minimálně. Současný stav nevyhovuje ani investorům. Případů, kdy investor zaplatil miliony korun za přípravné práce, aby mu jeho záměr byl posléze orgány ochrany přírody zamítnut je poměrně dost. Východiskem mohou být studie, které preventivně vyhodnotí území z hlediska ochrany přírody a krajiny. Takové dokumenty vnesou řád do umísťování větrných elektráren jak z pohledu ochrany krajiny, tak z hlediska využití větrné energie.
Vybrané projekty:
  • Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu – tvorba metodického postupu (KUKR, projekt s FA ČVUT).
  • Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren a dalších vertikálních staveb na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku z hlediska ochrany přírody a krajiny (projekt pro Liberecký kraj).
  • Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na vybraných územích Plzeňského kraje z hlediska ochrany přírody a krajiny (projekt pro Plzeňský kraj).
Vybrané publikace:
  • Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. 2006. A method for assessing the visual impact on landscape character of proposed construction, activities or changes in land use (a method for spatial and character differentiation of an area. Centre for Landscape, Prague.
  • Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. 2004. Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Nakl. N. Skleničková. Praha.
  • Sklenička, P. 2006. Větrné elektrárny jako příčina relativizace hodnocení a ochrany krajinného rázu. Sborník konference Ochrana krajinného rázu 2006. 69-72.
  • Sklenička, P. 2006. Větrník na každém kopci. Ochrana přírody, 7. 193-194.
  • Sklenička, P. 2006. Vliv větrných elektráren na krajinný ráz: principy hodnocení. EIA.IPPC.SEA, 3. 11-13.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.